Gdzie są moje widły?
Gdzie są moje widły?

Huba i kamieni kupa

Kąt ciasny, ale własny

Podano do stolu

Podano do stolu

O mnie

Nazywam się Maciej Musiał. Z wykształcenia jestem magistrem sztuki. Mieszkam w Gdyni, pracuję międzynarodowo.

Działania artystyczne skupiam na malarstwie olejnym i rzeźbie. W swojej twórczości w surrealistyczny sposób łączę wybrane obiekty z otaczającego mnie świata, poszukując dla nich nowych zastosowań oraz dialogu miedzy nimi a moją wyobraźnią. Tworzę opowieści, których dalszy ciąg pozostawiony jest odbiorcy. Dzięki temu ma on możliwość zinterpretowania mojej sztuki indywidualnie.

Satysfakcjonuje mnie, kiedy odbiorca odnajduje w moich pracach miejsce do własnych refleksji.

About me

My name is Maciej Musiał. I finished education with Master of Fine Arts Degree in Academy of Arts in Gdańsk, Poland. I live in Gdynia, Poland and i work internationally.

My artistic activities focus on oil painting and sculpture. In my works – in surreal way – I am trying to combine selected objects from the world around me. I am looking for new uses for them, and the dialogue between them and my imagination. I create stories where solutions are left for the recipients, so they are able to interpret my art on an individual way.

I am very satisfied when the recipient finds his own way for reflections in my works.

Kontakt

Przyjmuję zlecenia na malarstwo olejne i rzeźbę. W sprawie wyceny bądź zakupu oryginału proszę o kontakt: maciej.musial.art@gmail.com

Chciałbym, aby moja sztuka była bardziej dostępna – oferuję reprodukcje na płótnie, w formie wydruku najwyższej jakości, przy użyciu bezwonnych pigmentów.

Po zakup reprodukcji zapraszam do mojego sklepu: www.etsy.com

Contact

I accept orders for oil painting and sculpture. For valuation and purchase original painting please contact: maciej.musial.art@gmail.com

I would like to make my art more accessible – I also offer reproductions on canvas in the form of a printout of the highest quality with odor-free pigments which can be hang indoor.

For the purchase of reproduction welcome to my shop: www.etsy.com